Här kan du komma i kontakt med styrelsen eller vår fastighetsskötare Adamsberg Fastighetsförvaltning.
Innan du kontaktar styrelsen ber vi dig att titta på om din fråga är besvarad under “Medlemmar” eller “Mäklare”.
Vi fyller ständigt på med ny information för att bibehålla en bra service gentemot våra medlemmar och mäklare.