Denna information riktar sig till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Berget 12. Inga frågeformulär kommer att besvaras av styrelsen eller förvaltaren. För eventuella frågor som inte besvaras nedan, vänligen kontakta styrelsen@berget12.se.

Om föreningen

Fastighetsbeteckning
Stockholm Berget 12.

Juridiskt namn
Bostadsrättsföreningen Berget 12.

Organisationsnummer
769606-1758.

Postadress
Dalagatan 6 Postlåda
111 23  Stockholm.

Hemsida
berget12.se

Kontakt
styrelsen@berget12.se

Organisationsform
Privatsbostadsförening, bildad 2000. Föreningen klassas som äkta sedan 2010.

Ekonomi

Reparationer och underhåll
2020   Fiberuppkoppling uppdaterad till 1000/1000 Mbit/s
2018–2019   Bygge av balkonger mot innergårdar
2018–2019   Fasadrenovering mot innergårdar
2018   OVK och fläktrenoveringar
2017–2018   Byte av horisontell avloppsstam under nedre garage
2018   Uppdatering av taksäkerhet
2012   Målning av fönster
2012   Byte av ett ventilationsaggregat
2012   Injustering av värmesystem
2012   Byte av tvättmaskiner
2011   Ommålning av trapphus
2011   Fibernät 100 Mbit/s installerades
2011–2012 Byte av värmecentral
2011   Renovering av entréer
2010–2011 Ombyggnation av lokal till fyra lägenheter
2010   Byte av fönster mot Dalagatan
2010   Uppgradering och driftsättning av takvärme
2008   Renovering av tvättstugor
2007   Omläggning av tak
2006–2007 Byte av elstigar
2006–2007 Renovering av badrum
2006–2007 Stambyte lägenheter

Kommande underhåll
Föreningen har låtit upprätta en underhållsplan.

Månadsavgift
I månadsavgiften ingår värme, vatten, fastighetsel för allmänna utrymmen, förråd, sophantering och fastighetsskötsel. Bredband via fiber ingår som ett obligatoriskt tillägg men specificeras separat på avgiftsavin. För närvarande är kostnaden 200 kronor per månad för detta.

Uthyrning i andra hand
Måste alltid först godkännas av styrelsen. Mer information finns här. Korttidsuthyrning via AirBnb eller liknande är inte tillåtet.

Årsredovisning
Finns för nedladdning här.

Huset

Adresser i föreningen
Dalagatan 6A, Dalagatan 6B, Kammakargatan 70, Kammakargatan 72 (garage).

Antal portar
2.

Antal våningsplan
4–7.

Hiss
Ja, finns i respektive trapphus.

Arkitekt
Sture Frölén.

Byggnadsår
1946.

Fastighetens utformning
Stengrund och betongfasad.

Mark
Föreningen äger marken.

Elektricitet
El i fastigheten är 3-fas.

Energiprestanda
139 kWh/m² per år, energiklass E. Energideklaration finns att ladda ned här.

Fastighetsförsäkring
Fastigheten är försäkrad via Trygg-Hansa. Dessutom har föreningen tecknat en tilläggsförsäkring för de enskilda bostadsrätterna i huset som gäller om det skulle ske en skada i en lägenhet som påverkar fastigheten. Försäkringsbrev finns att ladda ned här.

Gas
I lägenheter med gasspis ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för sitt gasabonnemang.

Lokaler
Tolv, varav elva är uthyrda. Av dessa är samtliga upplåtna med hyresrätt och kontraktstiden löper mellan sex månader och tre år.

Lägenheter
82 st bostadsrätter i storlekarna 1–5 r.o.k. 3 st hyresrätter på 1 r.o.k. Kan komma att säljas i den mån de blir lediga.

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet har två olika lägenhetsnummer - ett unikt föreningsnummer samt ett nummer enligt Lantmäteriets numrering.

Ritningar
Plan- och konstruktionsritningar finns hos styrelsen. Kontakta styrelsen@berget12.se med din förfrågan.

Uppvärmning
Husets uppvärmning sker med fjärrvärme och ingår i månadsavgiften.

Ventilation
Mekanisk frånluft i bostäder. F, FT och FTX i lokaler. OVK genomförd 2018.

Vindsvåning
Föreningen har utrett byggnation av detta, men beslutat att inte gå vidare.

Gemensamma utrymmen

Cykelrum
1 st på Kammakargatan 70, - 1 tr, samt cykelställ utanför entrén på Dalagatan.

Garage
Det finns 4 mc-platser och 24 bilplatser, varav 2 st är dubbelplatser. Det går ej att överlåta hyrd garageplats vid försäljning eller andrahandsuthyrning av bostadsrätten. Endast medlemmar i föreningen kan stå i kö för och hyra plats. Första kö-dag är tillträdesdag.

Gemensamhetslokal
Finns ej.

Gård
Under byggnation. Kommer innehålla bänkar och bord för samvaro.

Gästlägenhet
Finns ej.

Lekplats
Finns ej.

Parkering
Boendeparkering, se gatuskyltning.

Rullstols- och barnvagnsrum
Finns ej. Barnvagnar är tillåtna i cykelrummet.

Sopor/återvinning
Sopnedkasten i trapphusen är stängda. På Kammakargatan 70 finns ett soprum för hushållssopor. På Dalagatan 6B finns ett soprum för hushållssopor samt ett grovsoprum med sorteringskärl för pappersförpackningar/wellpapp, tidningar/returpapper, plastförpackningar och metallförpackningar, samt ett mindre kärl för grovsopor och en bur för elavfall.

Städning
Föreningen anlitar ett externt företag för veckovis städning av gemensamma utrymmen.

Terass
Två takterasser finns. En på vinden på Dalagatan 6A, och en på vinden mellan Dalagatan 6B och Kammakargatan 70.

Tvättstuga
Två tvättstugor finns på vinden mellan Dalagatan 6B och Kammakargatan 70. Tvättider bokas på bokningstavla.

Lägenheterna

Bredband
1000/1000 Mbit/s fibernät via Bahnhof finns i fastigheten. Några lägenheter har avböjt installation. En obligatorisk avgift för bredbandet på 200:- per månad och lägenhet tas ut. Inga TV-tjänster ingår.

TV och IPTV
TV kan levereras via Comhem. IPTV kan beställas via Sappa, Bahnhofs partner. Ingår ej i månadsavgiften.

Förråd
Det finns ett vindsförråd per lägenhet (undantaget lägenhet 82-85 där förråden finns i anslutning till lägenheten), märkt med lägenhetsnummer.

Köksfläkt
Kolfilterfläktar är de enda tillåtna fläktarna.

Låssystem
Lägenhetsnycklarna fungerar bara till lägenhetsdörrarna. För in- och utpassering genom övriga gemensamma dörrar gäller nyckelbricka som kvitteras ut. Observera att tillträdande ägare måste avtala tid med styrelsen för detta då tidigare ägares brickor inaktiveras och återlämnas.

Ombyggnad/renovering
Mindre förändringar av lägenheter får göras på bostadsrättshavarens ansvar och bekostnad, t ex att lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Vid större arbeten som exempelvis rivning av innerväggar eller omdragning av vatten, el, gas eller ventilation, krävs styrelsens godkännande. Styrelsen har inte möjlighet att behandla ombyggnadsansökningar inom tidsramarna för en försäljning. Mer information och regler finns här.

Säkerhetsdörr
En stor del av föreningens lägenheter är utrustade med säkerhetsdörr, klass 3, och för övriga som vill byta har föreningen en avtalad dörr och leverantör. Mer information finns här.

Medlemskap och överlåtelse

Ansökan om in- och utträde
Skickas till föreningens ekonomiska förvaltare, Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, genom deras elektroniska mäklarservice. I samband med överlåtelse önskar styrelsen att mäklare meddelar e-post för tillträdande medlemmar.

Beslut om medlemsskap och handläggningstid
Tas formellt vid styrelsemöte som normalt sker den tredje tisdagen i månaden. Det tar normalt två till fyra veckor att få ett medlemsskap beviljat.

Blanketter för ansökan om medlemsskap
Tillhandahålls ej av föreningen.

Delat ägarskap
Det är tillåtet med släkt-/föräldra- och barnägande i föreningen. Minsta andel är 10%.

Juridisk person
Accepteras inte som ägare till lägenhet.

Pantsättningsavgift
Föreningen tar ut pantsättningsavgift á 445:- per pant (september 2013).

Överlåtelseavgift
Föreningen tar ut överlåtelseavgift på 1 112,50 kr (september 2013) som betalas av köparen.

Utdrag ur lägenhetsregistret
Kontakta SBC, föreningens ekonomiska förvaltare.

 

Brf Berget 12 reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.