Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens medgivande.

I Brf Berget 12 är andrahandsuthyrning tillåtet periodvis, vanligtvis i sex månader eller ett år. Därefter måste ny ansökan göras för eventuell förlängning.

Det är viktigt att du alltid söker tillstånd vid andrahandsuthyrning, då att hyra ut lägenheten utan medgivande från styrelsen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Observera att även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är du som bostadsrättshavare alltid ansvarig gentemot föreningen för alla dina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid och att grannar inte utsätts för störningar. Det kan därför vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet.

Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen. Om något händer kommer en anmodan om rättelse eller krav skickas till dig som bostadsrättshavare, varpå det är ditt ansvar att säkerställa att problemet upphör. 

Om du som bostadsrättshavare inte är nåbar under perioden som lägenheten är uthyrd i andra hand, till exempel om du befinner dig utomlands, behöver du utse en kontaktperson med fullmakt. Alltså en person som styrelsen kan kontakta om något händer och som har rätt att agera i ditt ställe.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Ålder eller sjukdom. Om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.

Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.

Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Inför pension. Om du köpt en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid på max tre år. 

Inför försäljning. Kortvarig uthyrning i sex månader i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Ej giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Förvärv i spekulativt syfte. Att förvärva en bostadsrätt i spekulativt syfte utan avsikt att själv bosätta dig i lägenheten.

Enbart ekonomiska skäl. Såsom upplåtelse under korta perioder i semestertider (t ex AirBnb) eller upplåtelse för att kunna betala av din skuld för bostadsrätten.

Ansökningsprocess för andrahandsuthyrning

Fullständigt ifylld ansökningsblankett skickas till styrelsen@berget12.se, märkt “Ansökan för andrahandsuthyrning”. Ej korrekt ifylld ansökan, eller ansökan som ej gjorts med rätt blankett, kommer att returneras och ej behandlas. Vill du att ärendet ska gå smidigt är det ditt ansvar att kontrollera så att alla uppgifter är korrekt angivna.

Ansökningar som är korrekt ifyllda och innehåller giltigt skäl för andrahandsuthyrning kommer att behandlas inom 30 dagar, varpå du blir kontaktad med styrelsens beslut. Om tveksamheter föreligger kommer ansökan att behandlas på nästkommande styrelsemöte, vilket äger rum den tredje tisdagen i månaden, varpå du kommer att bli kontaktad med ett beslut. Observera att det inte under några omständigheter är tillåtet att påbörja uthyrningen innan ett formellt tillåtande har getts.

Namnbyte på brevinkast och i entréer

Vid godkänd andrahandsuthyrning, och inom sju dagar efter datum för inflyttning av ny hyresgäst, ersätts medlemmens namn med hyresgästens på brevinkast och i boenderegistret i entréerna på Dalagatan 6 och Kammakargatan 70. När andrahandsuthyrningen upphör ändras namnet tillbaka.

Avgift för andrahandsuthyrning

Brf Berget 12 har beslutat att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning; 10% av ett prisbasbelopp per år. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr, så kostnad per år blir fn. 4 730 kr. Minsta avgift är 50% av en årskostnad – 2 365 kr, och därefter är kostnaden 394 kr per månad. Detta faktureras halvårsvis i förskott tillsammans med månadsavgiften till SBC.

Uthyrning via airbnb

Brf Berget 12 tillåter inte uthyrning via airbnb eller liknande tjänster. Skulle detta uppdagas kommer styrelsen vidta åtgärder.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *