I samband med en försäljning önskar BRF Berget 12 att mäklare ombesörjer e-post för tillträdande medlemmar. Detta är för att föreningen ska ha möjlighet att hälsa välkommen samt delge nya medlemmar viktig information om huset.