Föreningen har utrett detta och beslutat att inte gå vidare med ett vindsprojekt.

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *