Styrelsens godkännande krävs. Det är viktigt att detta är tydligt i mäklarprospekten. Styrelsen har inte möjlighet att behandla ombyggnadsansökningar inom tidsramarna för en försäljning. Se även ABC för detaljer. Utdrag ur lägenhetsregistret fås från SBC.

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *