Byggnaden uppfördes i mitten av 40-talet efter ritningar av arkitekt Sture Frölén.

Kåkbebyggelse från tidigare kvarteret Berget (År okänt)

Tidigare fanns på denna del av kvarteret Berget endast mindre ”kåkbebyggelse”.

Byggherre var Fastighetsföreningen Norden 7 och byggmästare K V Hjertstedt. I entrén vid Dalagatan 6 placerades en väggreliefskulptur utförd av Stig Blomberg (äppelskördande barn). I huset fanns från början, utöver hyreslägenheter, ett ansenligt ostlager (huvudsakligen i de lokaler i tre plan, som idag används som garage). Detta var naturligt eftersom Mjölkcentralen (Arlas föregångare), med ett stort mejeri, sedan länge låg i kvarteret Läkaren på andra sidan Dalagatan, där idag Handelsbankens kontorshus ligger.

Vårt hus förblev hyresfastighet fram till år 2000 då Brf Berget 12 bildades. Från början var föreningen en så kallad ”oäkta bostadsrättsförening”. Runt 2010 minskades andelen kommersiella ytor genom att föreningen omvandlade verkstadslokaler på plan -1 i trapphus B (med ingång från Dalagatan 6) till lägenheter, vilket bidrog till att föreningen sedan ett antal år utgör en äkta bostadsrättsförening.

Fastigheten är gulklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering,vilket innebär att byggnaden har en positiv betydelse för stadsbilden och/eller besitter ett visst kulturhistoriskt värde.

Om husets arkitekt

Husets arkitekt, Sture Frölén (1907-1999), blev redan tidigt i sin karriär under 30-talet tongivande för vardagsfunktionalismen i Stockholm. Han ritade en stormängd hus vid de då nya bostadsområdena vid Gärdet (bl. a. de friliggande punkthusen utmed Askrikegatan), Traneberg och Hammarbyhöjden och under 40-, 50- och 60- talen ritade han ett stort antal bostadshus i bl a Nacka och Solna. Frölén var en funktionalist ut i fingerspetsarna och hans byggnader karaktäriseras av en elegant enkelhet, optimerade dagsljusflöden och genomtänkta planlösningar.

Under sin karriär ritade han förutom bostadshus även publika byggnader som kommunalhus och kyrkor liksom kraftverk och fjärrvärmeverk. Till hans mest kända skapelser hör Kungliga Tennishallen vid Lidingövägen (som kom till straxt innan vårt eget hus) och Solna Centrum invigt 1965 (och senare inglasat och renoverat i flera omgångar).