Fastigheten Berget 12 inrymmer 85 lägenheter från tre uppgångar: Dalagatan 6A, Dalagatan 6B och Kammakargatan 70, samt 12 lokaler. Föreningen drivs av styrelsen, vars uppgift är att utveckla fastigheten, ta hand om den löpande förvaltningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

På ordinarie föreningsstämma 2020-05-28 och efterföljande konstituerande möte valdes följande styrelse. Styrelsen sammanträder vanligtvis den tredje tisdagen i månaden (med undantag för juli), men har regelbunden mejlkontakt. Kontakta oss gärna direkt, eller på styrelsen@berget12.se, om du har några frågor.

Ordförande/medlemsansvarig    
Marcus Ericson Lgh 32 marcus@berget12.se
     
Vice Ordförande/hyresgästansvarig    
Ernst Brodin Lgh 37 ernst@berget12.se
     
Ekonomiansvarig    
Peter Marklund Lgh 68 peter@berget12.se
     
Sekreterare    
Björn Westerholm Lgh 31 bjorn@berget12.se
     
Fastighetsansvarig    
Per Almkvist Lgh 01 per@berget12.se
     
Ledamot    
Ulf Sandström Lgh 28 ulf@berget12.se
     
Suppleant    
Thomas Näslund Lgh 25 thomas@berget12.se
     
Revisor    
Lars Ljungström   Bokföringsgruppen
     
Valberedning    
Lisa Lundahl Lgh 20 valberedning@berget12.se
Joanna LeBlanc Lgh 31