Här finner du information som rör ditt boende och de gemensamma ytorna i fastigheten.
Om det finns frågor som inte blir besvarade nedan, meddela gärna styrelsen.

För medlemmar VänsterKolumn

Cykel- och barnvagnsrum finns på K70 -1tr. Det är förbjudet att förvara cyklar eller barnvagnar i trapphus och entréer. Cyklar, barnvagnar, pulkor och andra leksaker som påträffas i någon av husets entréer eller trapphus kommer att tas bort av Adamsbergs fastighetsförvaltning på uppdrag av styrelsen.

Mopeder får förvaras i cykelrummet.

Om du har förslag till förbättringar i fastigheten eller saknar du någon information på hemsidan, använd vårt formulär och kom med feedback

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra andra åtgärder i lägenheten.

I våra stadgar under 10 § finner du mer information. Du hittar dokumentet kring ansökan för ombyggnation under Dokument.

Vi har ett medlemsgarage med 24 platser med infart via Kammakargatan 72. Platserna hyrs i första hand ut till medlemmar till en kostnad på 1 500 kr/månad. Uppsägningstiden är tre månader.

Om du har några frågor gällande din nuvarande garageplats eller är intresserad av att hyra – kontakta klara@berget12.se.

I föreningen finns totalt två tvättstugor, båda belägna på vinden mellan Dalagatan 6B 4tr och K70 5tr. De innehåller två tvättmaskiner vardera, samt torktumlare och torkrum.
Bokningschema finns vid tvättstugorna.

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

Varje lägenhet disponerar en ”tvättkolv” märkt med lägenhetsnummer.
Vid borttappad tvättnyckel eller tvättkolv kan ni kontakta peter@berget12.se. En ny tvättkolv/nyckel kommer att debiteras med 500 kr.

Tvättregler finns uppsatta i tvättstugorna.

Load More

För medlemmar HögerKolumn

Entréportarna går att använda med kod fram till 22.00 varje dag. Därefter fungerar det endast att komma in med tag.

Om du funderar på att skaffa ett digitalt lås, har styrelsen beslutat att Yale Doorman ska användas. Färgvalet är Grå/silver och svart sifferplatta. Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor.

Behöver du en ny tag – kontakta info@afast.se. En avgift på 200 kr per tag tas ut.

Vill du uppdatera eller lägga till din information i porttelefonen kontakta info@afast.se.

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens medgivande.

I Brf Berget 12 är andrahandsuthyrning tillåtet periodvis, vanligtvis i sex månader eller ett år. Därefter måste ny ansökan göras för eventuell förlängning.

Det är viktigt att du alltid söker tillstånd vid andrahandsuthyrning, då att hyra ut lägenheten utan medgivande från styrelsen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Observera att även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är du som bostadsrättshavare alltid ansvarig gentemot föreningen för alla dina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid och att grannar inte utsätts för störningar. Det kan därför vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet.

Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen. Om något händer kommer en anmodan om rättelse eller krav skickas till dig som bostadsrättshavare, varpå det är ditt ansvar att säkerställa att problemet upphör. 

Om du som bostadsrättshavare inte är nåbar under perioden som lägenheten är uthyrd i andra hand, till exempel om du befinner dig utomlands, behöver du utse en kontaktperson med fullmakt. Alltså en person som styrelsen kan kontakta om något händer och som har rätt att agera i ditt ställe.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Ålder eller sjukdom. Om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.

Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.

Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Inför pension. Om du köpt en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid på max tre år. 

Inför försäljning. Kortvarig uthyrning i sex månader i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Ej giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Förvärv i spekulativt syfte. Att förvärva en bostadsrätt i spekulativt syfte utan avsikt att själv bosätta dig i lägenheten.

Enbart ekonomiska skäl. Såsom upplåtelse under korta perioder i semestertider (t ex AirBnb) eller upplåtelse för att kunna betala av din skuld för bostadsrätten.

Ansökningsprocess för andrahandsuthyrning

Fullständigt ifylld ansökningsblankett skickas till styrelsen@berget12.se, märkt “Ansökan för andrahandsuthyrning”. Ej korrekt ifylld ansökan, eller ansökan som ej gjorts med rätt blankett, kommer att returneras och ej behandlas. Vill du att ärendet ska gå smidigt är det ditt ansvar att kontrollera så att alla uppgifter är korrekt angivna.

Ansökningar som är korrekt ifyllda och innehåller giltigt skäl för andrahandsuthyrning kommer att behandlas inom 30 dagar, varpå du blir kontaktad med styrelsens beslut. Om tveksamheter föreligger kommer ansökan att behandlas på nästkommande styrelsemöte, vilket äger rum den tredje tisdagen i månaden, varpå du kommer att bli kontaktad med ett beslut. Observera att det inte under några omständigheter är tillåtet att påbörja uthyrningen innan ett formellt tillåtande har getts.

Namnbyte på brevinkast och i entréer

Vid godkänd andrahandsuthyrning, och inom sju dagar efter datum för inflyttning av ny hyresgäst, ersätts medlemmens namn med hyresgästens på brevinkast och i boenderegistret i entréerna på Dalagatan 6 och Kammakargatan 70. När andrahandsuthyrningen upphör ändras namnet tillbaka.

Avgift för andrahandsuthyrning

Brf Berget 12 har beslutat att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning; 10% av ett prisbasbelopp per år. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr, så kostnad per år blir fn. 4 730 kr. Minsta avgift är 50% av en årskostnad – 2 365 kr, och därefter är kostnaden 394 kr per månad. Detta faktureras halvårsvis i förskott tillsammans med månadsavgiften till SBC.

Uthyrning via airbnb

Brf Berget 12 tillåter inte uthyrning via airbnb eller liknande tjänster. Skulle detta uppdagas kommer styrelsen vidta åtgärder.

Vår internetleverantör är Banhof. Upplever du problem med nätverket kan du kontakta Banhofs kundtjänst på 010-510 00 00.

Om internet fungerar dåligt kan det vara din router som är för gammal. Föreningen står inte för inköp av ny router.

Fastigheten är försäkrad via Trygg-Hansa. Dessutom har bostadsrättsföreningen tecknat enså kallad tilläggsförsäkring för de enskilda bostadsrätterna i huset, som gäller vid vattenskada.

Den ligger ovanpå den egna hemförsäkringen. Du hittar dokumentet här.

I föreningens regi kan du slänga hushållssopor, papper, kartong, plast, metall och elektronik. All annan återvinning får absolut inte slängas i fastigheten utan behöver tas om hand om på annat sätt.

Vart finns soprummen?
Du hittar ett soprum för endast hushållssopor på K70, bottenvåningen. Det större soprummet som också innehåller återvinning finner du på Dalagatan 6B -2 tr. Du använder din nyckel för att komma ner via hissen, eller trappen.

Load More