Här har vi sammanställt all information och de regler som rör ditt boende och de gemensamma ytorna i fastigheten, sorterat från A till Ö. Om du saknar något, kontakta styrelsen@berget12.se så ser vi till att addera informationen för allas vetskap.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att utveckla fastigheten, ta hand om den löpande förvaltningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna då att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster likväl som för bostads- och lokalhyresgäster.

Vad händer om reglerna inte följs?

I allvarligare fall kan styrelsen ifrågasätta om den som bryter reglerna ska få bo kvar. Det första som då händer är att styrelsen uppmanar den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

 

Akuta fel

Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du snarast göra en felanmälan så att det kan åtgärdas. När det är akut utanför kontorstid ringer du till fastighetsjouren på telefonnummer 08-18 70 00. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av fastighetsjourens personal. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs på kontorstid. Observera att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Exempel på akuta fel

  • Stopp i avlopp med stigande vatten. Risk finns för vattenskada eller personskada.
  • Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
  • Krossad glasruta. Risk finns för personskada eller inbrott.
  • Skadegörelse på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
  • Vatten strömmar från t ex ledning. Risk finns för vattenskada eller personskada.
Andrahandsuthyrning

Måste alltid först godkännas av styrelsen. Mer information finns här. Korttidsuthyrning via AirBnb eller liknande är ej tillåtet.

Antenn

Det är ej tillåtet att sätta upp parabol- eller annan utomhusantenn på fasad eller balkong.

Avfall

Se ”Återvinning”.

Avgifter och hyror

I månadsavgiften ingår värme, vatten, fastighetsel för allmänna utrymmen, förråd, sophantering och fastighetsskötsel. Bredband via fiber ingår som ett obligatoriskt tillägg (för de lägenheter som har fiber indraget) men specificeras separat på avgiftsavin.

Balkong och uteplats

Balkong och uteplats får inte användas för förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering, skakning av mattor, sängkläder etc, grillning eller rökning. Av säkerhetsskäl ska blomlådor placeras innanför balkongräcket. Se noga till att amplar, belysning eller annat som hängs upp på balkongen sitter väl fästat och att balkongdörr är ordentligt stängd vid kraftig nederbörd och/ eller snösmälning för att undvika att vatten tränger in. Du ansvarar själv för snöskottning.

Balkongskydd

För att upprätthålla ett enhetligt och attraktivt utseende har styrelsen, efter samråd med byggnadsantikvarie, beslutat föreskriva orangefärgade balkongskydd; tygkvalitet och färg: Sandatex 5380/426.

Mot gatan har föreningen tidigare tillåtet ljusgrå balkongskydd, och för dem som har detta är det inget tvång att byta, men vid nyanskaffning gäller även här samma som ovan.

Notera att balkongskydden inte får vara högre än de vertikala spjälorna i räcket, dvs inte gå ovanför mellanliggaren, den näst översta horisontella metallprofilen, i balkongräcket.

Barnvagnar

Pga brandrisk och utrymningsskäl är de ej tillåtna att parkera trapphus, entréer eller vindsgångar och om de påträffas där kommer de att avlägsnas utan förvarning. Om du blivit av med något så kontakta styrelsen@berget12.se. Ha dock överseende med att det kan ta några dagar innan du kan få tillbaka dina saker.

Barnvagnsrum

Finns ej. Barnvagnar är tillåtna i cykelrummet.

Brandskydd

Tillsammans med vår tekniska förvaltare genomför styrelsen ett regelbundet brandskyddsarbete. För att hålla utrymningsvägar fria och undvika brand behöver vi hjälpas åt att hålla trapphus och vindsgångar fria från föremål. Föremål som hindrar våra utrymningsvägar avlägsnas löpande och förvaras på säker plats. Om du blivit av med något så kontakta styrelsen@berget12.se. Ha dock överseende med att det kan ta några dagar innan du kan få tillbaka dina saker.

Brandvarnare

Det ska alltid finnas minst en brandvarnare i varje lägenheten. Den är bekostad av föreningen och ska därför sitta kvar även om du flyttar. Om det inte finns någon brandvarnare i lägenheten kontaktar du styrelsen@berget12.se. Se till att rengöra brandvarnaren regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den och testa så att batteriet fungerar.

Vill du ha hjälp för att komma ihåg att testa ditt brandvarnarbatteri kan du anmäla dig kostnadsfritt till MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) sms-tjänst på aktivmotbrand.msb.se/

Bredband

1000/1000 Mbit/s fibernät via Bahnhof finns i fastigheten. Upplever du problem med din uppkoppling ber vi dig kontakta Bahnhofs kundtjänst på telefon 010-510 00 00. Är det fel på ditt wifi, eller saknar du en router som nyinflyttad ber vi dig besöka en teknikaffär, t ex Webhallen eller Kjell & Company, då detta inte ingår i avtalet.

Cyklar

Pga trivsel- och utrymningsskäl är de endast tillåtna att parkera utanför fastigheten eller i vårt cykelrum. Det är ej tillåtet att förvara dem i trapphus, entréer, vindsgångar eller garage och om de påträffas där kommer de avlägsnas utan förvarning. Om du blivit av med något så kontakta styrelsen@berget12.se. Ha dock överseende med att det kan ta några dagar innan du kan få tillbaka dina saker.

Cykelrum

Finns på Kammakargatan 70, - 1 tr. Detta är avsett endast för cyklar och barnvagnar. Annat som pulkor, grillar, leksaker m.m. får inte förvaras där och kommer avlägsnas utan förvarning. Om du blivit av med något så kontakta styrelsen@berget12.se. Ha dock överseende med att det kan ta några dagar innan du kan få tillbaka dina saker.

Djur

Hundar skall hållas kopplade och får inte springa lösa. Självklart städar du efter din hund och håller ditt djur under uppsikt. Tänk på att husdjur kan vara störande för grannar och att hundar inte ska lämnas ensamma i lägenheten under dagen om de skäller under långa stunder. Djur får inte följa med till tvättstugorna.

Ekonomisk förvaltning

Sveriges BostadsrättsCentrum AB, SBC, sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Vid frågor och problem med t.ex. avgiftsavier, eller om du behöver ett utdrag ur lägenhetsregistret, kontakta dem på; e-Post: kundtjanst@sbc.se, tel: 0771-722 722, vardagar mellan kl 07:00-21:00. Postadress: SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall.

Elektricitet

Föreningen ansvarar för stamledningarna fram till lägenheten. Bostadsrättshavaren ansvar själv för lägenhetens el-ledningar. All installation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag och brytare får endast utföras av behörig elektriker. Varje lägenhet ansvarar för sitt eget el-abonemang.

Eldning

Se ”Öppen spis”.

Element

Om det är kallt i din lägenhet kan det bero på att det kommit in luft i systemet. För att lufta elementen behöver du en luftningsnyckel och en trasa att torka upp eventuellt vattenspill med. Ett typiskt tecken på att man har luft i elementet är att inte hela elementet blir varmt.

Energideklaration

Som fastighetsägare ska vi enligt lagen energideklarera vår byggnad. Syftet är att ta reda på hur mycket energi den använder (kWh/kvadratmeter och år) och vilka åtgärder för energieffektivisering som finns. En sammanfattning av energideklarationen hittar du här.

Energiprestanda

Aktuell energiprestanda för vår fastighet är 139 kWh/m² per år, energiklass E.

Energispartips

Var sparsam vid varmvattenförbrukning, byt kranpackning om vatten står och droppar och lämna inte vatten rinnande i onödan. Stäng av eller vrid ned elementen när det blir för varmt i lägenheten istället för att öppna ett fönster och släppa ut överskottsvärmen. Tänk på att hellre vädra kort och intensivt, typ korsdrag, än att låta balkongdörr eller fönster stå öppet under en längre tid. Detta sparar energi samt pengar åt alla oss i föreningen då värmekostnader betalas av oss gemensamt.

Farligt avfall

Sortera alltid ut ditt farliga avfall så att det kan tas omhand på rätt sätt. Till farligt avfall hör till exempel färg-, lack- och limrester, kemikalier, oljor och lösningsmedel. En del av det du kanske använder när du städar, tvättar, målar, eller servar bilen räknas som farligt avfall. Det ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet, utan lämnas in på på Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler.

Fastighetsförsäkring

Fastigheten är försäkrad via Trygg-Hansa. Dessutom har bostadsrättsföreningen tecknat en s.k. tilläggsförsäkring för de enskilda bostadsrätterna i huset, som gäller om det skulle ske en skada i din lägenhet som påverkar fastigheten. Försäkringsbrev finns här.

Fastighetsskötsel

Vår fastighetsskötare heter Adamsbergs Fastighetsförvaltning. Fastighetsskötsel utförs vardagar 08:00–17:00. Har du frågor till dem kan du kontakta dem på info@afast.se, eller 08-51 06 84 00.

Felanmälan

E-post: felanmalan@afast.se

Telefon: 08-51 06 84 00 (vardagar 08:00-17:00)

Jourtelefon: 08-18 70 00 (övriga tider)

Felanmälan under jourtid är belagd med högre kostnader för föreningen och bör endast göras i nödfall. Är felet ej allvarligt kanske det kan vänta till nästa vardag. Det är egentligen bara fel som allvarligt kan skada föreningens egendom som motiverar en jourutryckning.

Allt som felanmäls inom den egna bostadsrätts- eller hyreslägenheten bekostas av lägenhetshavaren/hyresgästen. Kostnader i samband med jourutryckning kan komma att debiteras bostadsrättshavaren/hyresgästen om felet som uppkommit inte ingår i föreningens underhållsansvar.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år. Kallelse utgår enligt stadgarna.

Förpackningsåtervinning

Se ”Återvinning”.

Förråd

Se "Vindsförråd".

Förändringar i lägenhet

Se ”Renovering”.

Garage

Föreningen förfogar över 24 garageplatser och 5 mc-platser med infart via Kammakargatan 72. Till dessa är det separat kö – kontakta styrelsen@berget12.se för aktuell köstatus. Mer information och garageregler finns här.

Garageportar

Skötsel av garageportar ombesörjs av Hörmann AB, 010-19 00 200. Du kan anmäla fel på portarna under dagtid, 07:00–16:00. För övrig tid gäller att jourutryckningar måste godkännas av styrelsen. Undantaget är naturligtvis om det finns risk för personskada.

Gasspis

I lägenheter med gasspis ansvarar respektive lägenhetsinnehavare för sitt gasabonnemang. Vid misstänkt gasläcka kontakta omgående Fortum på 08-666 01 90. Vill du byta ut din spis mot en elspis behöver du ansöka till styrelsen (ansökningsblankett finns här) och kontakta Stockholm Gas för att säga upp ditt abonnemang. Du anger det nummer står på din faktura för att identifiera dig. Därefter behöver du använda en certifierad firma som plomberar ledningarna samt ger sin återkoppling till gasleverantören. Ett bolag som jobbat i huset tidigare är A&O Rör: 070-988 11 01.

Gemensamhetslokal

Finns ej.

Grillning

Grillning är ej tillåten på balkonger, innergårdar eller takterasser. Gäller även elgrillar. För överträdelser, se ”Störningar”.

Grovsopor

Se ”Återvinning”.

Gårdar

Nuvarande gårdar får ej beträdas, men nya gårdar är under planering och byggnation.

Gästlägenhet

Finns ej.

Hemförsäkring

Kontrollera så din hemförsäkring omfattar tillägg för bostadsrätt. Tilläggsförsäkringen gäller för själva lägenheten och ger skydd för eventuella skador på det du ansvarar för via din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. De flesta lägenheter har säkerhetsdörr vilket kan ge rabatt på hemförsäkringen.

Hissar

Skötsel av hissar ombesörjs av Hissgruppen AB, 08-21 33 00 och personal finns tillgänglig dygnet runt. Du kan anmäla fel på hissarna under dagtid, 07:00–16:00. För övrig tid gäller att jourutryckningar måste godkännas av styrelsen. Undantaget är naturligtvis om någon sitter fast i hissen.

Hushållsavfall

Se ”Återvinning”.

Hyresgäster

Förutom tre bostadshyresgäster så har föreningen ett antal lokalhyresgäster. Tänk på att dessa tillför en väsentlig andel av föreningens intäkter och ska bemötas med vänlighet och respekt. Det är även viktigt att respektera deras behov av information om t ex störande ljud och annat som kan påverka deras arbetsmiljö.

Information från styrelsen

Publiceras på föreningens hemsida, via vårt nyhetsbrev, samt vid behov genom anslag i entréer och hissar.

Jourtjänst

Se ”Felanmälan”. Kontaktuppgifter finns också anslaget i varje entré. Kostnader i samband med jourutryckning kan komma att debiteras lägenhetsinnehavaren om felet som uppkommit inte ingår i föreningens underhållsansvar.

Köksfläkt

Kolfilterfläktar är de enda tillåtna fläktarna. Det är inte under några omständigheter godkänt att koppla på köksfläkten till lägenhetens frånluftskanal.

Lekplats

Finns ej.

Låssystem

Lägenhetsnycklarna fungerar bara till lägenhetsdörrarna. För inpassering genom övriga gemensamma dörrar gäller de nyckelbrickor som kvitteras ut. Varje lägenhetsinnehavare tilldelas fyra brickor kostnadsfritt, men om du förlorat en bricka och/eller vill beställa ytterligare, kontakta styrelsen@berget12.se. Det är av yttersta vikt att du gör detta omgående vid förlust så att inga obehöriga riskerar ha tillgång till fastigheten.

Lägenhetsdörr

Se ”Säkerhetsdörr”.

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har två olika lägenhetsnummer - ett unikt föreningsnummer samt ett nummer enligt Lantmäteriets numrering.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare har ansvar för inre underhåll och att reparera det som går sönder. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Markis

Det finns äldre montage som tillåts sitta kvar men inga ny- eller ommonteringar är tillåtna.

Matning av fåglar

Detta är ej tillåtet då matrester tenderar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

Medlemsdokument

Alla relevanta doklument och blanketter finns för nedladdning här.

Moped

Får ej parkeras i cykelrum, trapphus eller entréer utan hänvisas till parkeringsytor utanför byggnaden.

Namn på boende

På brevinkast och i våra portar ska namnet på den/dem som bor i respektive lägenhet visas, även de som hyr i andra hand. För ändring/tillägg ber vi dig kontakta styrelsen@berget12.se.

Ohyra

Se ”Skadedjur”.

Ombyggnad/renovering

Mindre förändringar av lägenheter får göras på bostadsrättshavarens ansvar och bekostnad, t ex att lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Vid större arbeten som exempelvis rivning av innerväggar eller omdragning av vatten, el, gas eller ventilation, krävs styrelsens godkännande. Fullständiga regler och ansökningsblankett finns här.

Pappersåtervinning

Se ”Återvinning”

Parkering

Boendeparkering, se gatuskyltning. För garageparkering, se ”Garage”.

Portkod

Av säkerhetsskäl har vi ingen portkod. För att komma in i byggnaden gäller nyckelbricka eller porttelefon.

Porttelefon

Fastigheten har porttelefoner installerade vid båda entréerna. För att kunna släppa in någon i som ringer på porttelefonen (genom att trycka 5 på din telefon) behöver du koppla ett telefonnummer till din lägenhet. Detta görs genom att kontakta styrelsen@berget12.se.

Reparation

Se ”Lägenhetsunderhåll”.

Ritningar

Finns hos styrelsen. Kontakta styrelsen@berget12.se med din förfrågan.

Rullstols- och barnvagnsrum

Finns ej. Barnvagnar är tillåtna i cykelrummet.

Rökning

Rökning är ej tillåten på balkonger, gårdar eller terasser. För överträdelse, se ”Störningar”.

Skadedjur

Upptäcker du detta skall du omgående göra en felanmälan till fastighetsskötaren.

Sopnedkast

Sopnedkasten i trapphusen är stängda och ej i bruk.

Sotning

Se ”Öppen spis”.

Styrelse

Styrelsens sammansättning finns anslagen här. De har normalt möte den tredje tisdagen varje månad. Har du synpunkter eller input till desras arbete ber vi dig kontakta styrelsen@berget12.se.

Städning

Föreningen köper in städtjänsten av gemensamma utrymmen. Har du synpunkter på dess resultat eller utförande ber vi dig kontakta styrelsen@berget12.se.

Störning

För att alla ska trivas är det viktigt att alla boende visar hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa mellan kl 22:00 och 07:00. Du bör också undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.

Om du ska ha fest eller genomföra en omfattande renovering, förvarna med lappar i hissar, entréer och hos våra hyresgäster. Renovering som medför störande ljud får endast utföras vardagar mellan kl 08:00 och 18:00.

Blir du störd av någon i fastigheten, prata i första hand med denne. Om ni inte kan komma överens om störningarna – upprätta en störningslista med datum, klockslag och typ av störning då detta behövs för att styrelsen ska kunna ta tag i ärendet (mall för detta finns här). Varje boende måste skriva sin egen störningslista, så prata också med dina grannar om de upplever störningar eller ej.

Vid större lägenhetsbråk eller dylikt ring Polisen. Vid återkommande eller alvarlig störning ber vid dig också göra en felanmälan till fastighetsskötaren. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Säkerhet

a) Kontrollera att entréportarna går i lås efter in- och utpassering. b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. c) Lämna aldrig dörrar till gemensamma utrymmen öppna. d) Var särskilt försiktig med eldstäder och levande ljus. e) Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr ger ditt hem bättre skydd mot inbrott och brand. Dörren hjälper dessutom till att isolera mot ljud från trapphuset. En stor del av fastighetens lägenheter är utrustade med säkerhetsdörr, men om din lägenhet saknar en och du vill beställa så har vi en en avtalad dörr och leverantör. Mer information finns här. Att ha en säkerhetsdörr kan också ge rabatt på hemförsäkringen.

Terass

Två takterasser finns. En på vinden på Dalagatan 6A, och en på vinden mellan Dalagatan 6B och Kammakargatan 70. Eftersom detta är gemensamhetsutrymmen är det givetvis en självklarhet att du städar och rengör efter dig så att man lämnar terassen i det skick som du själv vill finna dem.

Trapphus och entréer

Tänk på att det ekar i trapphuset och att ljud förstärks. Mellan 22:00 och 07:00 bör du visa extra hänsyn.

Av brandsäkerhetsskäl är ej tillåtet att förvara möbler, skräp pulkor, cyklar eller barnvagnar i trapphuset. Det försvårar även för städpersonalen och vid eventuell sjuktransport. Påträffas i något av detta kommer det att avlägsnas utan förvarning. Om du blivit av med något så kontakta styrelsen@berget12.se. Ha dock överseende med att det kan ta några dagar innan du kan få tillbaka dina saker.

För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund.

TV

Digital TV kan levereras via Comhem. IPTV kan beställas via Sappa. Endast grundutbud från Comhem ingår i månadsavgiften.

Tvättstuga

I föreningen finns två tvättstugor belägna på vinden mellan Dalagatan 6B och Kammakargatan 70. De innehåller två tvättmaskiner vardera, samt torktumlare och torkrum och kan användas alla dagar mellan 07:00–22:00. Etter denna tid slås strömmen av för att minska buller från fläktar och maskiner for de boende precis under tvättstugorna. Observera att det finns en speciell maskin för mattor och att de absolut inte får tvättas i maskiner avsedda för hushållstvätt.

Tvättider bokas i ELS (Electrolux Laundry Systems) med hjälp av bokningstavlan utanför tvättstugorna, via webbgränssnitt eller i mobil app för iOS och Android (klicka på texten för att komma öppna dess manual).

Webbadress till Vision WEB: https://electroluxhub.com/S0213BrfBerget12 Kopiera länken och klistra sedan in den i webbläsaren, annars funkar det inte.

Inloggningsuppgifter lämnas ut i samband med nyckelbrickorna, saknar du dessa eller har frågor, kontakta styrelsen@berget12.se.

Eftersom detta är gemensamhetsutrymmen är det givetvis en självklarhet att du städar och rengör efter dig så att man lämnar tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i när du påbörjar din tvättning. Rengör såväl maskiner som golv efter dig och se till att du har tömt din tvättstuga vid tvättidens slut. Du kan komma in i den bokade tvättstugan 30 minuter efter utgången tvättid.  Husdjur får ej medtagas. Mer utförliga regler kring tvättstugorna finns här.

Valberedning

Är du intresserad av att medverka i styrelsen, kontakta valberedning@berget12.se.

Vattenskada

Alla vattenskador ska felanmälas till vår fastighetsskötare. Är det akut, ring journumret för felanmälan.

Ventilation

Fastigheten är försedd med frånluftsfläktar som drar ut luften ur lägenheterna via badrum och kök. Luft tas in via ventiler i fönsterkarmar. Om du upplever problem med ventilationen ber vi dig kontakta vår fastighetsskötare.

Vindsförråd

Det finns ett vindsförråd per lägenhet (undantaget lägenhet 82-85 där förråden finns i anslutning till lägenheten), märkt med lägenhetsnummer.

Det är inte tillåtet att lämna skräp eller att förvara saker i gångarna på vinden, då detta medför en brandrisk och kommer att bortforslas utan förvarning. Om du blivit av med något så kontakta styrelsen@berget12.se. Ha dock överseende med att det kan ta några dagar innan du kan få tillbaka dina saker.

Det är inte heller tillåtet att använda vindsutrymme som arbetsrum vid renoveringar eller liknande.

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom synligt i ditt förråd då detta ökar risken för inbrott i samtliga förråd.

Vindsvåning

Föreningen har utrett byggnation av detta, men beslutat att inte gå vidare.

Återvinning

På Kammakargatan 70s entréplan finns ett soprum för hushållssopor. På Dalagatan 6B. -2 tr, finns ett soprum för hushållssopor samt ett grovsoprum med sorteringskärl för pappersförpackningar/wellpapp, tidningar/returpapper, plastförpackningar och metallförpackningar, samt ett mindre kärl för grovsopor och en bur för elavfall.

I anslutning till respektive kärl kan du se vad som är tillåtet att slänga; allt annat, samt skrymmande avfall hänvisas till någon av stadens återvinningscentraler. Se var de finns på www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/

Eftersom vi har begränsat med utrymme – och då vi betalar för dem volym som hämtas – är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minimera onödig luft i kärlen; platta därför till alla förpackningar efter bästa förmåga och plocka isär det som är möjligt innan du lägger det i ett återvinningskärl. Vi har tömning veckovis på onsdagar och skulle ett kärl vara fullt när du tänker kasta något i det ber vi dig att om möjligt vänta tills tömning har utförts då föreningen drabbas av extra kostnader för allt som ligger utanför eller är packat på höjden.

Öppen spis

Vissa lägenheter är försedda med eldstäder. Dessa måste genomgå periodvis besiktning och sotning för att godkännas och få användas. Sotaren kommer ut med specifik information om detta då det är dags. Det är du som lägenhetshavare som har ansvaret för att eldning kan ske i din eldstad.