Trots att gårdarna tagits i bruk återstår en del arbeten. Nedan har vi satt samman en tidplan för dessa. Observera att den kan förändras då leveranstiderna för materialet är preliminära.

Plåtarbeten lilla gården, v27
Plantering av växter, v28-30
Fasadlagningar ned mot plåtar, v29-30
Stenläggning, v32-35
Byte av dörr till stora gården, v33-34
Håltagning och montering av terrassdörrar, v36-38*
Fasadlagningar runt nya terrassdörrar, v37-38
Plåtarbeten runt nya terrassdörrar, v38-40
Fasadmålning, v39-40

*Håltagningen för nya terrassdörrar kommer att aviseras separat ca två veckor innan då det rör sig om störande arbeten.