Sotning och brandskyddskontroll kommer att utföras i fastigheten onsdag den 22 april samt torsdag den 23 april mellan 09.00-14.30.

För de lägenhetsinnehavare som ej kan vara hemma under dessa tider kan lämna in sin nyckel. Mer information om detta i separat e-mail.

Vid frågor, vänligen kontakta Klara 073-231 79 24.