För det stundande projektet med att renovera fastighetens innergårdar bjuder vi nu in alla boende till en gemensam informations- och frågestund. På plats kommer finnas representanter från styrelsen samt vår projektledare, Adnan Tulic, från SBC.

Plats: Stora innergården, utgång från Dalagatan.
Tid: Tisdag 28 april, 19:00.

Med tanke på rådande tider, samt för att enklare kunna beskriva det kommande arbetet, kommer vi att vara utomhus. Vi hjälps åt att hålla avstånd och givetvis ska ingen som inte känner sig fullt frisk närvara. Vi uppskattar mötestiden till 30–60 minuter, så se till att klä er efter väder.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Berget 12