I samband med att våra gårdsfasader bytt färg har vi i styrelsen passat på att se över frågan om val av färg för balkongskydd. Efter samråd med byggnadsantikvarie har det beslutats att föreskriva en färg som överensstämmer med husets ny-gamla originalfärg samt den senare delen av 1940-talets generella färgpalett.  

För att hålla ett fint helhetsintryck av fastigheten exteriört har föreningen vissa regler och vill man till exempel sätta upp ett balkongskydd så måste föreningens riktlinjer kring färg och utförande följas. 

Balkongskydden ska vara orange, tygkvalitet och färg: Sandatex 5380/426. 

Den ljusgrå färg som hittills tillåtits mot Dalagatan/Kammakargatan behöver inte bytas ut. Men vid nyanskaffning av balkongskydd mot gatorna skall även här fortsättningsvis Sandatex 5380/426 användas eftersom avsikten är att med tiden måla om gatufasaderna med samma färg som mot gårdarna. 

Exempel på leverantörer av balkongskydd: 
Beroma Persienn & Markis AB, 08-580 360 70, 070-738 58 48 
Markishuset 08-644 00 30.

Vi vill även uppmärksamma att det inte är tillåtet att ha balkongskydd i andra färger eller andra material än det föreskrivna, som exempelvis trä, glas eller metall. Balkongskydden får heller inte vara högre än spjälorna i räcket, dvs inte gå ovanför ”mellanliggaren” (den näst översta horisontella metallprofilen i balkongräcket). 

De medlemmar som monterat balkongskydd av annat slag än de föreskrivna anmodas vänligt men bestämt att snarast ta ner dessa.