Hej, Föreningens digitala inpasseringssystem ligger dessvärre nere på grund av tekniskt fel. Vi har felanmält och hoppas att problemet ska åtgärdas skyndsamt. Vi har gjort en provisorisk lösning för att underlätta in- och utpassering från Kammakargatan 70 och Dalagatan 6. Men när det gäller in- och utfart ur garaget behöver man dessvärre öppna porten manuellt inifrån för tillträde. Vi återkommer med uppdateringar om läget så fort vi har ytterligare information. Vänliga hälsningar, Styrelsen